Ikon för Rikstermbanken

vikunja

svensk term: vikunja
definition:

lång mjuk ull från vikunjadjuret (ett lamadjur)

 
källa: Svensk Forms Opinionsnämnd, Torsten Halén & Rune Monö: Svensk Forms Opinionsnämnd Ordbok | 2001