Ikon för Rikstermbanken

varumärke

svensk term: varumärke
definition:

registrerat eller inarbetat namn på vara eller tjänst med eller utan symboler

exempel:

Ordvarumärke; figurvarumärke.

se även:
 
källa: Svensk Forms Opinionsnämnd, Torsten Halén & Rune Monö: Svensk Forms Opinionsnämnd Ordbok | 2001