Ikon för Rikstermbanken

upphovsrätt

svensk term: upphovsrätt
definition:

laglig ensamrätt för dess innehavare att bestämma över användningen av verk

anmärkning:

Upphovsrätten regleras i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Upphovsrätten har dels en ekonomisk funktion som bas för ersättning till upphovsmannen, dels ett ideellt innehåll (ideell rätt – droit moral), som bl.a. innebär, att upphovsmannen skall omnämnas i samband med användningen av verket och att upphovsmannen kan motsätta sig ett kränkande utnyttjande av verket.

se även:
engelsk term: copyright
 
källa: Svensk Forms Opinionsnämnd, Torsten Halén & Rune Monö: Svensk Forms Opinionsnämnd Ordbok | 2001