Ikon för Rikstermbanken

trepass

svensk term: trepass
definition:

treklöver inskriven i en cirkel

 
källa: Svensk Forms Opinionsnämnd, Torsten Halén & Rune Monö: Svensk Forms Opinionsnämnd Ordbok | 2001