Ikon för Rikstermbanken

spetsbåge

svensk term: spetsbåge
förklaring:

Spetsbågen är sammansatt av två cirkelsegment

exempel:

Liksidig spetsbåge, lansettbåge, tryckt spetsbåge, spetsig hästskobåge, gardinbåge.

 
källa: Svensk Forms Opinionsnämnd, Torsten Halén & Rune Monö: Svensk Forms Opinionsnämnd Ordbok | 2001