Ikon för Rikstermbanken

skraffering

svensk term: skraffering
definition:

grupper av korta parallella streck för att framkalla volymskapande motsättningar av ljus och skugga

 
källa: Svensk Forms Opinionsnämnd, Torsten Halén & Rune Monö: Svensk Forms Opinionsnämnd Ordbok | 2001