Ikon för Rikstermbanken

skenbar densitet

svensk term: skenbar densitet
definition:

förhållandet mellan vikt och volym hos en materialmängd, varvid slutna men ej öppna håligheter medräknas i volymen

se även:
 
källa: Svensk Forms Opinionsnämnd, Torsten Halén & Rune Monö: Svensk Forms Opinionsnämnd Ordbok | 2001