Ikon för Rikstermbanken

silke

svensk term: silke
definition:

tråd från silkesmaskens kokong

anmärkning:

Tråden, som är tunn och mjuk, används till siden.

se även:
 
källa: Svensk Forms Opinionsnämnd, Torsten Halén & Rune Monö: Svensk Forms Opinionsnämnd Ordbok | 2001