Ikon för Rikstermbanken

rektangel

svensk term: rektangel
definition:

fyrhörning, vars alla vinklar är räta och vars motstående sidor således är parallella

anmärkning:

Alla kvadrater är rektanglar men alla rektanglar är inte kvadrater.

se även:
 
källa: Svensk Forms Opinionsnämnd, Torsten Halén & Rune Monö: Svensk Forms Opinionsnämnd Ordbok | 2001