Ikon för Rikstermbanken

rättsskydd

svensk term: rättsskydd
förklaring:

I ett lands lagar och förordningar samt i rättspraxis regleras det skydd mot otillåtet nyttjande och efterbildande som bl.a. alster av brukskonst kan ha. Rättsordningen fastställer härigenom omfattningen av brukskonstens rättsskydd.

se även:
 
källa: Svensk Forms Opinionsnämnd, Torsten Halén & Rune Monö: Svensk Forms Opinionsnämnd Ordbok | 2001