Ikon för Rikstermbanken

rättspraxis

svenska termer: rättspraxis
praxis
definition:

allt som gäller för ett rättsområde kan inte vara lagreglerat i detalj, varför lagstiftaren överlåter till domstolar och myndigheter att utveckla tillämpningen av lagen genom tolkning av lagen

anmärkning:

På så sätt uppstår en gällande praxis, ett vedertaget handlingsmönster på varje rättsområde. Rättspraxis publiceras ofta genom domstolarnas och myndigheternas försorg för att underlätta tillgängligheten för rättsväsendet och allmänheten. SFO:s praxis finns tillgänglig i bokform.

 
källa: Svensk Forms Opinionsnämnd, Torsten Halén & Rune Monö: Svensk Forms Opinionsnämnd Ordbok | 2001