Ikon för Rikstermbanken

porositet

svensk term: porositet
definition:

förhållandet mellan hålvolym och skrymvolym (total volym) hos en materialmängd

anmärkning:

Sluten, total och öppen porositet.

se även:
 
källa: Svensk Forms Opinionsnämnd, Torsten Halén & Rune Monö: Svensk Forms Opinionsnämnd Ordbok | 2001