Ikon för Rikstermbanken

plastisk (1)

svensk term: plastisk (1)
definition:

formbar

anmärkning:

Ett dåligt eller obefintligt minne hos ett material betyder att materialet förblir i sitt nya tillstånd t.ex. efter en tryckning.

exempel:

Lera är ett exempel på plastiskt material.

se även:
 
källa: Svensk Forms Opinionsnämnd, Torsten Halén & Rune Monö: Svensk Forms Opinionsnämnd Ordbok | 2001