Ikon för Rikstermbanken

pirattillverkning

svensk term: pirattillverkning
definition:

otillbörlig tillverkning av alla varor, processer eller tjänster som är föremål för eller resultat av en kränkning av en immateriell rättighet (således inte bara otillåtna kopior utan även produktion utöver den omfattning, som rättighetshavaren tillåtit)

se även:
 
källa: Svensk Forms Opinionsnämnd, Torsten Halén & Rune Monö: Svensk Forms Opinionsnämnd Ordbok | 2001