Ikon för Rikstermbanken

pass

svensk term: pass
definition:

grund för masverk bestående av minst tre sammansatta segmentbågar

anmärkning:

Alltefter antalet segment används orden trepass, fyrpass etc.

se även:
 
källa: Svensk Forms Opinionsnämnd, Torsten Halén & Rune Monö: Svensk Forms Opinionsnämnd Ordbok | 2001