Ikon för Rikstermbanken

parallellepiped

svensk term: parallellepiped
definition:

polyeder vars sidor är parallellogrammer

anmärkning:

Kuben är specialfallet då sidorna är kvadrater.

se även:

kub

 
källa: Svensk Forms Opinionsnämnd, Torsten Halén & Rune Monö: Svensk Forms Opinionsnämnd Ordbok | 2001