Ikon för Rikstermbanken

lergods

svensk term: lergods
definition:

poröst gods av bränd lera

exempel:

Kakel, tegel

se även:
 
källa: Svensk Forms Opinionsnämnd, Torsten Halén & Rune Monö: Svensk Forms Opinionsnämnd Ordbok | 2001