Ikon för Rikstermbanken

konkurrensrätt

svensk term: konkurrensrätt
förklaring:

Omfattar rättsskyddet mot konkurrensens avarter. Immaterialrätten sägs vara konkurrenspräglad och har dels konkurrensbefrämjande, dels konkurrenshämmande effekter. Detta är ett uppmärksammat problem i konkurrensrätten, där man har en positiv grundsyn på immaterialrätten men numera grupperar avtalsklausuler för t.ex. licenser som svarta otillåtna, eller vita tillåtna. Denna utveckling har påskyndats genom EG-rättens strävan att skapa den gemensamma marknaden men också av relationerna mellan i-länder och u-länder. Det finns två huvudtyper av konkurrenslagstiftning: den ena är lagen om otillbörlig konkurrens, den andra utgörs av lagstiftningen mot konkurrensbegränsning, konkurrenslagen.

se även:
 
källa: Svensk Forms Opinionsnämnd, Torsten Halén & Rune Monö: Svensk Forms Opinionsnämnd Ordbok | 2001