Ikon för Rikstermbanken

kompaktdensitet

svensk term: kompaktdensitet
definition:

förhållandet mellan vikt och volym hos en materialmängd utan håligheter; gedigen täthet

 
källa: Svensk Forms Opinionsnämnd, Torsten Halén & Rune Monö: Svensk Forms Opinionsnämnd Ordbok | 2001