Ikon för Rikstermbanken

keramikdekor

svensk term: keramikdekor
exempel:

Oglaserat, glaserat saltglasyr, blyglasyr, tennglasyr, askglasyr, fältspatsglasyr; målad dekor obränd, underglasyrfärg (starkeldsfärg), överglasyrfärg (även kallat emaljfärg eller muffelfärg); övrig dekorinläggning, tryckt (t.ex. överföringstryckt), ristad, nedsänkt relief (t.ex. stämplad), upphöjd relief, pålagd, stansad, glättad, polerad, engobe/slip (ev. bara engobe; engobera), slammad.

 
källa: Svensk Forms Opinionsnämnd, Torsten Halén & Rune Monö: Svensk Forms Opinionsnämnd Ordbok | 2001