Ikon för Rikstermbanken

kakel (2)

svensk term: kakel (2)
definition:

på ena sidan glaserad, ofta bemålad lergodsplatta till vägg- eller golvbeklädnad

 
källa: Svensk Forms Opinionsnämnd, Torsten Halén & Rune Monö: Svensk Forms Opinionsnämnd Ordbok | 2001