Ikon för Rikstermbanken

intrång

svensk term: intrång
definition:

kränkning av immaterialrättsskydd

anmärkning:

Betecknar förhållandet att någon utan tillstånd använt sig av annans ensamrätt.

se även:
engelsk term: infringement
 
källa: Svensk Forms Opinionsnämnd, Torsten Halén & Rune Monö: Svensk Forms Opinionsnämnd Ordbok | 2001