Ikon för Rikstermbanken

inarbetning

svensk term: inarbetning
förklaring:

Vissa ensamrätter kan existera utan registrering efter långvarig och omfattande användning på marknaden. Exempelvis anses ett varumärke inarbetat, när det är känt inom en betydande del av den krets till vilken det riktar sig.

se även:
 
källa: Svensk Forms Opinionsnämnd, Torsten Halén & Rune Monö: Svensk Forms Opinionsnämnd Ordbok | 2001