Ikon för Rikstermbanken

haptisk

svensk term: haptisk
definition:

om känsel av form vid beröring

anmärkning:

Termen haptisk används i överförd bemärkelse om en form som är klart och bestämt avgränsad.

se även:
 
källa: Svensk Forms Opinionsnämnd, Torsten Halén & Rune Monö: Svensk Forms Opinionsnämnd Ordbok | 2001