Ikon för Rikstermbanken

halvoval båge

svensk term: halvoval båge
förklaring:

Den halvovala bågen har en kontur av en halv oval eller något mindre (korgbåge eller tryckt rundbåge).

 
källa: Svensk Forms Opinionsnämnd, Torsten Halén & Rune Monö: Svensk Forms Opinionsnämnd Ordbok | 2001