Ikon för Rikstermbanken

halvfajans

svenska termer: halvfajans
mezzomajolika
definition:

lergods med genomskinlig blyglasyr i motsats till tennglasyr

se även:
 
källa: Svensk Forms Opinionsnämnd, Torsten Halén & Rune Monö: Svensk Forms Opinionsnämnd Ordbok | 2001