Ikon för Rikstermbanken

fransk polering

svensk term: fransk polering
definition:

handpolering med högprocentig sprit i stället för cellulosalack

anmärkning:

Vid poleringen fylls den torra ytans porer med polityr, som består av schellack, upplöst i sprit.

 
källa: Svensk Forms Opinionsnämnd, Torsten Halén & Rune Monö: Svensk Forms Opinionsnämnd Ordbok | 2001