Ikon för Rikstermbanken

färg

svensk term: färg
förklaring:

Ordet färg har olika innebörder. Dels betyder det en visuell förnimmelse, som kan beskrivas med ord som vitt, gult, rött, blått, grönt, brunt, grått, svart m.fl. Dels kan det avse ett material, med vilket man färgar ett föremål eller en yta. Färgen kan uppträda som ytfärg (ex. en yta med täckande färgmaterial), volymfärg (ex. färgat, transparent glas eller vätska) och lysfärg (t.ex. färgen hos en ljuskälla), Den fysikaliska orsaken till att vi ser färger, är att ytor och föremål har olika förmåga att reflektera (ytfärger) eller transmittera (volymfärger) olika våglängder hos den infallande ljusstrålningen, Sambandet mellan den ljusstrålning, som når vart öga från ett föremål och den färg vi ser, är komplex och långt ifrån entydig, Därför duger inte sammansättningen av strålningen som grund för att beskriva färger. Emellertid finns det beskrivande färgsystem, som bygger på hur människor ser färg. I Sverige är sedan 1979 NCS (Natural Colour System) svensk standard för färgbeteckningar (SS 01 91 00).

se även:
 
källa: Svensk Forms Opinionsnämnd, Torsten Halén & Rune Monö: Svensk Forms Opinionsnämnd Ordbok | 2001