Ikon för Rikstermbanken

butterfly-table

svensk term: butterfly-table
definition:

fällbord med vertikal och utvikbar stödskiva av ibland genombruten vingform under fällskivan/skivorna

 
källa: Svensk Forms Opinionsnämnd, Torsten Halén & Rune Monö: Svensk Forms Opinionsnämnd Ordbok | 2001