Ikon för Rikstermbanken

bevisbörda

svensk term: bevisbörda
definition:

åliggandet att bevisa ett påstående

anmärkning:

Högsta domstolen har fördelat bevisbördan enligt följande: Den som gör gällande, att det föreligger ett intrång i upphovsrätten till ett verk, har bevisbördan för att en efterbildning skett. En framträdande likhet med det skyddade verket kan emellertid i och för sig anses utgöra ett starkt stöd för att det senare tillkomna alstret just är en efterbildning. Den som påstås ha gjort intrång i den andres upphovsrätt måste då göra sannolikt att hans alster framtagits självständigt för att någon efterbildning inte skall anses föreligga.

 
källa: Svensk Forms Opinionsnämnd, Torsten Halén & Rune Monö: Svensk Forms Opinionsnämnd Ordbok | 2001