Ikon för Rikstermbanken

akantus

svensk term: akantus
definition:

ornament, liknande bladen på akantusplantan

anmärkning:

Använt på gesimser, friser och korintiska kapitäl.

se även:
 
källa: Svensk Forms Opinionsnämnd, Torsten Halén & Rune Monö: Svensk Forms Opinionsnämnd Ordbok | 2001