Ikon för Rikstermbanken

vistelsezon

svensk term: vistelsezon
definition:

utrymme inom rum i vilket personer i huvudsak anses vistas, och för vilken krav kan anges på luftens hastighet, temperatur, fuktighet och renhet (Källa: TNC 95) 

anmärkning:

Vistelsezonen kan variera från rum till rum, men i BBR anges en vanlig tumregel: ”Vistelsezonen begränsas av två horisontella plan, ett på 0,1 meter höjd och ett annat på 2,0 meter höjd, samt vertikala plan 0,6 meter från ytterväggar eller andra yttre begränsningar, dock 1,0 meter vid fönster och dörr.”

 
källa: Sveby: Ordlista | 2012