Ikon för Rikstermbanken

verifiering av avtalade energikrav

svensk term: verifiering av avtalade energikrav
förklaring:

I många fall är byggherrens/beställarens krav lika med BBR:s energikrav. Men beställaren kan ställa högre krav på den nya byggnaden än enligt BBR. Beställarens krav bör inte ställas genom kontrollplanen enligt PBL, utan genom ett särskilt avtal mellan berörda parter. Verifiering görs på det sätt som har avtalats och resultaten från beräkning respektive mätning jämförs med det avtalade energikravet.

 
källa: Sveby: Ordlista | 2012