Ikon för Rikstermbanken

validering

svensk term: validering
definition:

bekräftelse genom undersökning och framläggande av bevis att särskilda krav är uppfyllda

anmärkning:

I samband med mätning betecknar ordet validitet frånvaro av systematiska mätfel (den utsträckning i vilken man mäter det som man avser att mäta), medan ordet reliabilitet betecknar frånvaro av slumpmässiga mätfel (mätmetodens tillförlitlighet).

 
källa: Sveby: Ordlista | 2012