Ikon för Rikstermbanken

värmebärare

svensk term: värmebärare
definition:

medium (vanligen en vätska) som används för värmedistribution, t.ex. det vatten som cirkulerar i ett radiatorsystem för central uppvärmning av lokaler (Källa: NE) 

 
källa: Sveby: Ordlista | 2012