Ikon för Rikstermbanken

vädringslucka

svensk term: vädringslucka
definition:

öppningsbar lucka med vilken man kan öppna en inställbar passage för luft genom klimatskalet för ventilation eller tillfällig vädring

anmärkning:

En motsvarighet är vädringsfönster, ett smalt fönster med motsvarande funktion.

se även:
 
källa: Sveby: Ordlista | 2012