Ikon för Rikstermbanken

uppvärmningssätt

svensk term: uppvärmningssätt
definition:

kategorier som används i statistik för att beskriva köpt energi till fastigheter för uppvärmning och tappvattenvärmning

anmärkning:

BBR använder ordet för ett uppvärmningssätt: elvärme.

se även:
 
källa: Sveby: Ordlista | 2012