Ikon för Rikstermbanken

termiskt klimat

svensk term: termiskt klimat
definition:

klimatet beskrivet av parametrarna lufttemperatur, medelstrålningstemperatur, lufthastighet och luftfuktighet

anmärkning:

BBR ställer kravet att ett tillfredsställande termiskt klimat ska kunna erhållas. Med det avses 1) termisk komfort i vistelsezonen (rum eller avskiljbara delar av rum där människor vistas mer än tillfälligt), 2) ett lämpligt klimat i övriga utrymmen med beaktande av avsedd användning. Kraven ska uppfyllas vid normala driftsförhållanden. I ett allmänt råd (BBR 6:42) ges närmare information. Regler om termisk komfort ges även ut av Arbetsmiljöverket (arbetslokaler) och Socialstyrelsen (bostäder, förskolor m.m.)

 
källa: Sveby: Ordlista | 2012