Ikon för Rikstermbanken

tappvattenvärmning

svensk term: tappvattenvärmning
definition:

tillförsel av elenergi eller energi från ett värmesystem till tappvattensystemet i en byggnad för att hålla avsedd temperatur på tappvarmvattnet

se även:
 
källa: Sveby: Ordlista | 2012