Ikon för Rikstermbanken

specifik fläkteffekt

svenska termer: specifik fläkteffekt
SFP
definition:

summan av eleffekten för samtliga fläktar som ingår i ventilationssystemet dividerat med det största av tilluftsflödet eller frånluftsflödet, kW/(m³/s). (Källa: BBR 19) 

 
källa: Sveby: Ordlista | 2012