Ikon för Rikstermbanken

mindre byggnad

svensk term: mindre byggnad
definition:

byggnad där golvarean uppgår till högst 100 m², fönsterarean är begränsad och kylbehov saknas och där BBR medger ett alternativt sätt att uppfylla energikravet

anmärkning:

Kraven ställs istället på byggnadens värmeisolering och klimatskärmens täthet och i vissa fall även på värmeåtervinning av ventilationsluften.

 
källa: Sveby: Ordlista | 2012