Ikon för Rikstermbanken

mätsystem för uppföljning

svensk term: mätsystem för uppföljning
förklaring:

En byggnad ska ha ett mätsystem så att byggnadens energianvändning kontinuerligt kan följas upp. Mätsystemet ska kunna avläsas så att byggnadens energianvändning för önskad tidsperiod kan beräknas.

 
källa: Sveby: Ordlista | 2012