Ikon för Rikstermbanken

luftkonditioneringssystem

svensk term: luftkonditioneringssystem
definition:

system för komfortkyla som innebär att kylan produceras av en kylmaskin, fjärrkyla, frikyla eller dylikt och distribueras i huset med vattenkyld ventilationsluft och/eller av kylvatten (Källa: BED) 

anmärkning:

Används i samband med energideklarationer. I komfortkylsystem ingår också slutapparater i rum (tilluftsdon, kyltak eller kombinationer där tilluften och/eller rumsluften kyls av kylbatterier.” Det finns flera olika definitioner och i denna ordlista förordas ordet komfortkyla.

 
källa: Sveby: Ordlista | 2012