Ikon för Rikstermbanken

kylsätt

svensk term: kylsätt
definition:

kategorier för att särskilja olika tekniker för komfortkyla m.m.

exempel:

Frikyla, fjärrkyla, egen kylmaskin.

se även:
 
källa: Sveby: Ordlista | 2012