Ikon för Rikstermbanken

kylning

svensk term: kylning
definition:

avsiktlig bortförsel av energi från en gas, vätska eller fast ämne genom tillförsel av kylenergi med syftet att sänka eller konstanthålla temperaturen

anmärkning:

Ordet har tre betydelser, 1) i allmänt språkbruk betyder det att sänka temperaturen på något, 2) i energitekniska sammanhang används det som sammanfattande term för vissa tekniker för detta, exempelvis kompressorkyla, absorptionskyla eller evaporativ kyla. 3) i livsmedelssammanhang ställs det vid sidan av frysning.

se även:
 
källa: Sveby: Ordlista | 2012