Ikon för Rikstermbanken

kylmaskin

svensk term: kylmaskin
definition:

maskin som, via ett köldmedium, överför kylenergi från ett kylmedel till en köldbärare med lägre temperatur än kylmedlet

anmärkning:

Kylmedlet är vanligen vatten eller luft.

 
källa: Sveby: Ordlista | 2012