Ikon för Rikstermbanken

klimatzon II

svensk term: klimatzon II
förklaring:

Västernorrlands, Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län. (Källa: BBR 16) 

 
källa: Sveby: Ordlista | 2012