Ikon för Rikstermbanken

klimatzon I

svensk term: klimatzon I
förklaring:

Norrbottens, Västerbottens och Jämtlands län. (Källa: BBR 16) 

 
källa: Sveby: Ordlista | 2012