Ikon för Rikstermbanken

installerad eleffekt för uppvärmning

svensk term: installerad eleffekt för uppvärmning
definition:

den sammanlagda eleffekt som maximalt kan upptas av de elektriska apparater för uppvärmning som behövs för att kunna upprätthålla avsett inomhusklimat, tappvarmvattenproduktion och ventilation när byggnadens maximala effektbehov föreligger (Källa: BBR 16) 

anmärkning:

Det maximala effektbehovet kan beräknas vid DVUT och tappvarmvattenanvändning motsvarande minst 0,5 kW per lägenhet, om inte annat högre belastningsfall är känt vid projekteringen.

Observera att begreppet omfattar både uppvärmning och tappvattenvärmning.

 
källa: Sveby: Ordlista | 2012