Ikon för Rikstermbanken

garage

svensk term: garage
definition:

byggnad eller del av byggnad avsedd för parkering

anmärkning:

När parkering avser annat slag av fordon än motorfordon bör termen förses med förled, exempelvis ”cykelparkering”. (Källa: TNC 95) 

 
källa: Sveby: Ordlista | 2012